کاغذ دیواری کودک و نوجوان 2019

کاغذ دیواری کودک,کاغذ دیواری اتاق نوجوان,کاغذ دیواری مدرن,کاغذ دیواری رنگی,کاغذ دیواری دخترانه,کاغذ دیواری پسرانه,کاغذ دیواری عروسکی,کاغذ دیواری ماشین,kids wallpaper,iran wallpaper,باز سازی ,سیسمونی,دکور اتاق بچه

کاغذ دیواری کودک و نوجوان بازیباترین طرح های مدن مناسب اتاق بچه گانه ، دخترانه و پسرانه - شامل طرح ها و رنگ های متنوع و شاد که حتی برای اتاق بزرگ تر ها هم قابل استفاده هست.

  • تست تست
  • www.befan.ir www.befan.ir


یکی از خواسته های هر پدر و مادری این است که بهترین را برای فرزند خود تهیه کنند. زیبا سازی اتاق فرزند دلبندمان یکی از مهمترین اقداماتی است که به فرزندانمان احساس خوشایندی می دهد. کاغذ دیواری اتاق کودک تغییر زیادی را در دکور اتاق او بوجود می آورد. تمام این کاغذ دیواری ها قابل شستشو بوده و نگران کثیف شدن کاغذدیواری نباشید. ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.5 متر بوده و هر رول 16.5 متر مربع را پوشش می دهد. برای یک اتاق 8 تا 12 متری 2 رول کافیست.

مقالات کاغذ دیواری

حتما بخوانید: چند رول کاغذ دیواری بخرم که نه کم بیارم نه زیاد

قیمت هر رول کاغذ دیواری 16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67001
کاغذ دیواری کودک طرح خرس پسرانه
کاغذ دیواری کودک طرح خرس پسرانه

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67002

کاغذ دیواری کودک طرح خرس پسرانه
کاغذ دیواری کودک طرح خرس پسرانه

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67071
کاغذ دیواری طرح ماشین
کاغذ دیواری طرح ماشین

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67072

کاغذ دیواری نوجوان پسرانه

کاغذ دیواری کاغذ دیواری نوجوان پسرانه

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67401

کاغذ دیواری طرح ابر


​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67402

کاغذ دیواری طرح ابر

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67403

کاغذ دیواری طرح ستاره

مقالات کاغذ دیواری

حتما بخوانید: چهار نکته برای دکور اتاق آقا پسرها
قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67021

کاغذ دیواری پسرانه هواپیما

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67022

کاغذ دیواری پسرانه هواپیما

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67023

کاغذ دیواری پسرانه هواپیما

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67033+67061

کاغذ دیواری کودک طرح خرس پسرانه

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67052

کاغذ دیواری نوجوان مدرن

کاغذ دیواری نوجوان مدرن

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67053

کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری مدرن

مقالات کاغذ دیواری

حتما بخوانید: کاربرد فوق العاده رنگ سبز در دکور اتاق کودک
قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67061

کاغذ دیواری مدرن برج ایفل

کاغذ دیواری مدرن برج ایفل

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67062

کاغذ دیواری مدرن برج ایفل

کاغذ دیواری مدرن برج ایفل


قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67081

کاغذ دیواری مدرن ماشین

کاغذ دیواری مدرن ماشین

کاغذ دیواری مدرن ماشین


قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67082

کاغذ دیواری مدرن ماشین

کاغذ دیواری مدرن ماشین

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67091

کاغذ دیواری طرح موتور

کاغذ دیواری طرح موتور

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67092

کاغذ دیواری طرح موتور

کاغذ دیواری طرح موتور

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

کاغذ دیواری دوچرخه فانتزی

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67202

کاغذ دیواری دوچرخه فانتزی

کاغذ دیواری دوچرخه فانتزی

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67501

کاغذ دیواری قاصدک سبز

کاغذ دیواری قاصدک سبز

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67301

کاغذ دیواری ساده سبز

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67302

کاغذ دیواری رنگ زرد

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67303

کاغذ دیواری ساده صورتی

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67305

کاغذ دیواری صورتس ساده

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67306

کاغذ دیواری ساده سفید

مقالات کاغذ دیواری

حتما بخوانید: دکور اتاق مشترک خواهر و برادر


قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67307

کاغذ دیواری ساده آبی روشن

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67308

کاغذ دیواری ساده ارغوانی

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67309
کاغذ دیواری آبی تیره

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67502

کاغذ دیواری قاصدکصورتی

کاغذ دیواری قاصدک صورتی

مقالات کاغذ دیواری

حتما بخوانید: محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز


​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67801

کاغذ دیواری کودک عروسکی صورتی

کاغذ دیواری کودک عروسکی صورتی

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67802

کاغذ دیواری کودک عروسکی یاسی

کاغذ دیواری کودک عروسکی یاسی

کاغذ دیواری کودک عروسکی یاسی

​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67003

کاغذ دیواری کودک طرح خرس صورتی سیسمونی

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67031

کاغذ دیواری گل دار ریز

مقالات کاغذ دیواری

حتما بخوانید: زیرسازی دیوار قبل از نصب کاغذ دیواری


​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67032

کاغذ دیواری گل دار ریز

مقالات کاغذ دیواری

حتما بخوانید: گام به گام آموزش نصب کاغذ دیواری


قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67033

کاغذ دیواری گل دار ریز

کاغذ دیواری گل دار ریز

​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67041

کاغذ دیواری طرح قلب

کاغذ دیواری طرح قلب


قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67042

کاغذ دیواری طرح قلب

کاغذ دیواری طرح قلب


​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

کاغذ دیواری طرح قلب


قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67045

کاغذ دیواری طرح قلب

کاغذ دیواری طرح قلب


​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67101

کاغذ دیواری طرح قلب

کاغذ دیواری طرح قلب

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

کد کالا 67102

67102

کاغذ دیواری طرح قلب

کاغذ دیواری طرح قلب

​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67103

کاغذ دیواری طرح قلب

مقالات کاغذ دیواری

حتما بخوانید: گام به گام تمیز کردن کاغذ دیواری


قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

کاغذ دیواری ساده راه راه سبز

​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67602

کاغذ دیواری ساده راه راه کرم

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

کاغذ دیواری ساده راه راه زرد


​قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

67605

کاغذ دیواری ساده راه راه بنفش

قیمت هر رول16.5 متر مربع 350 هزار تومان

ابعاد هر رول 1.06 متر در 15.6 متر

قیمت هر متر مربع 21 هزار تومان

کاغذ دیواری ساده راه راه آبی

 
مقالات کاغذ دیواری

حتما بخوانید: مهمترین نکات انتخاب رنگ اتاق کودک

ترمیم کاغذ دیواری خلاقانه ترین کاغذ دیواری های سه بعدی کاغذ دیواری سه بعدی با نوار چسب رنگی کاغذ دیواری مشکی کاغذ دیواری آشپزخانه دیوار تخته سیاه دکور اتاق کودک کاغذ دیواری اتاق نوزاد کاغذ دیواری چوبی کاغذ دیواری هندسی دکور اتاق مشترک خواهر و برادر کاغذ دیواری راه پله کاغذ دیواری بازسازی چسب کاغذ دیواری کاغذ دیواری ال ای دی کاغذ دیواری آشپزخانه کاغذ دیواری ال ای دی دار

کاغذدیواری کاغذدیواری قیمت مناسب کاغذ دیواری اتاق کودک کاغذدیواری نوجوان کاغذدیواری پشت چسب دار کاغذ دیواری آشپزخانه کاغذ دیواری گل دار کاغذ دیواری مدرن کاغذدیواری دخترانه کاغذدیواری پسرانه حراج کاغذ دیواری آلبوم کاغذدیواری رایگان کاغذ دیواری داماسک کاغذدیواری کلاسیک کاغذ دیواری پذیرایی کاغذ دیواری اتاق خواب دکوراسیون منزل

کاغذ دیواری ایتالیاییلینک های مرتبط

از کیفیت خدمات رسانی ما راضی هستید؟
بازدید روز ۴۱
بازدید دیروز ۲۵۸
بازدید ماه ۲۹۹
بازدید کل ۱۸۶۷۷۱۲
افراد آنلاین ۲

1  
2 A B C
3 D E F
4 G H I
5 J K L
5 J K L
6 M N O
7 P Q R S
8 T U V
9 W X Y Z
*
0 +
0 +
0 +
0 +
#

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت سنارایانه یکتا محفوظ می باشد.

قالیشویی
WhatsApp Logo